Zakaj lektorirati

Jezik ni nekaj, česar se naučimo in potem znamo, temveč sčasoma in z govornimi izkušnjami izpopolnjujemo njegovo rabo. Zato smo pri govorjenju in pisanju pozorni na primernost in estetiko izražanja.

Besedila, v katerih mrgoli slovničnih, pravopisnih in tipkarskih napak, zmedejo in odvračajo bralce, saj prekinjajo tok branja. Zaradi tega lahko izpadete neresno in izgubite zaupanje.

Lektoriranje ni samo proces, pri katerem gre za slovnično in pravopisno pregledovanje besedil, temveč tudi jezikovna obdelava besedila, njegovo razumevanje in umestitev v kontekst ter skrb za estetiko izražanja.

                                                          Primer nelektoriranega besedila

                                                            Lektorirano isto besedilo

 

Storitev lektoriranja vključuje:

  • Odpravo slovničnih in tipkarskih napak
  • Pregled razumljivosti besedila
  • Pregled slogovne ustreznosti glede na področje besedila
  • Pregled jezikovne pravilnosti besedila
  • Predloge za izboljšanje besedila