Najpogostejše napake pri pisanju

Pri pisanju najpogosteje pride do napak zaradi hitrega pisanja ter nepoznavanja slovnice in pravopisa.


Najpogostejše napake so:


- zamenjan vrstni red črk in besed,
- nepravilna raba vejice, 
- nepravilno pisanje predlogov k/h, z/s, 
- nepravilna raba vezaja, ki ga pisci pogosto uporabljajo namesto pomišljaja,
- nepravilna raba pomišljaja,
- nepravilen zapis tropičja,
- nepravilen zapis večbesednih lastnih imen.