Primeri lektoriranja

Besedila, ki jih lektoriramo, so raznovrstna:

    * diplomske naloge,
    * magistrske naloge,
    * doktorske disertacije,
    * spletne strani,
    * seminarske naloge,
    * leposlovna dela,
    * zborniki,
    * bilteni,
    * publikacije,
    * oglasna sporočila,
    * katalogi,
    * jedilni listi,
    * revije ...

                                                                        Nelektoriran strokovni članek

                                                                      Lektoriran strokovni članek